Dla absolwentów Społecznego Ogniska Muzycznego i Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia chcących kontynuować naukę w indywidualnie dobranym toku nauczania przeznaczone jest Studium Podyplomowe.

Są to indywidualnie dobrane zajęcia z nauki instrumentu lub instrumentów, a także teorii w zakresie wykładanych przedmiotów lub po za tym zakresem w miarę oczywiście możliwości ich zorganizowania.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia, w którym jest zawarta ilość lat nauki oraz przedmioty, które studiował.